YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU

Genel Sekreter
Prof. Dr. Enver HASANOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Elif ÖZMERT

Sayman
Doç. Dr. İlyas OKUR

Üye
Prof. Dr. Semra ATALAY

Üye
Prof. Dr. Aysun BİDECİ

Üye
Prof. Dr. Asuman ÇOBAN

Üye
Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR

Üye
Prof. Dr. Caner KABASAKAL

Üye
Prof. Dr. Hakan POYRAZOĞLU

Üye
Prof. Dr. Ayşe SELİMOĞLU

Üye
Prof. Dr. Özlem TEKŞAM

Üye
Prof. Dr. Ayşegül ZENCİROĞLU

Üye
Prof. Dr. Ayşe SELİMOĞLU

Yedek Üye
Prof. Dr. Nuray KANBUR

Yedek Üye
Prof. Dr. Ebru ARHAN

Yedek Üye
Prof. Dr. Ömer ERDEVE

Yedek Üye
Prof. Dr. Meda KONDOLOT